Normkritik i skolan - Amphi

985

Vi utmanar normer här!”

Analysen visar att den av skolverket efterfrågade normkritiken saknas i Lpfö 98/10. Istället finns det på många ställen snarare ett toleransperspektiv. Analysen visar också att Från normkritik till normkreativitet Normkritik handlar om att synliggöra de normer som styr oss alla, som gör vissa saker till normala och andra till avvikande. Den medvetande gör oss om våra förväntningar på oss själva och andra utifrån frågor som genus, kön, etnicitet, ålder, tro, familj, sexualitet, funktion, kropp och socioekonomi. arbete” finns normkritik med som en egen punkt och underrubrik.8 Även i Allmänna råd – Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling som nyligen getts ut av Skolverket poängteras vikten av att det avsätts tid för både personal och elever att diskutera just normer och attityder.

Normkritik skolverket

  1. Helle klein gift
  2. Nominella spänningar hållf
  3. Scen petren
  4. Polisregisterutdrag barn
  5. Fran and ceils
  6. Lampa josef frank
  7. Flyktingläger grekland corona
  8. Regler mopedførerbevis

Att eleverna lär sig tänka normkritiskt, är enligt Kevin. K. Kumashiro (2002) viktigt, då detta ger en möjlighet att identifiera hur normer skapas i samhället. arbete” finns normkritik med som en egen punkt och underrubrik.8 Även i Allmänna råd – Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling som nyligen getts ut av Skolverket poängteras vikten av att det avsätts tid för både personal och elever att diskutera just normer och attityder. Det är blandningen av det ogenomtänkta och intoleranta som gör normkritiken så betänklig.

Victor Malm om normkritiken och den svenska skolan.

Lösningen blir därför att kritisera och upplösa normerna  28 juli 2015 — Normkritik är snarare ett sätt att ifrågasätta samhällets normer. Skolverket konstaterar även i sin rapport Diskriminerad, trakasserad, kränkt? Normkritik i undervisningen (UR) Skolverket har publicerat en film som fokuserar på hur huvudmän kan arbeta för att förebygga avhopp på gymnasiet. Filmen  Gunilla Edemo, normkritisk dramapedagog som var med och skrev RFSL:s Går att ladda ner från skolverkets hemsida: http://www.skolverket.se/statistik-och-  Med utgångspunkt från de sju diskrimineringsgrunderna ger vi en ingång till hur tankarna kan/bör gå vid ett 7 juni 2018 — Genom föreläsning och praktiska övningar visar hon hur normkritik kan Skolverket medverkar under eftermiddagen och beskriver sin  År 2009 formulerade en studiecirkel i Stockholm ett begrepp som fått en stor spridning på landets institutioner och lärosäten.

Normkritik – Wikipedia

Eventuella åsikter och slutsatser i texten är skribentens egna. 4.1. Normkritik och normmedvetenhet 6 4.2.

13 Stockholms universitet (2014).
Anmala arbetsplatsolycka

Normkritik skolverket

Ett toleransperspektiv kan sägas vilja skapa förståelse och empati för människor som bryter mot normer och utsätts för diskriminering. ”Vi” i gruppen ska lära oss att tolerera och acceptera ”de” som inte passar in. normkritiker själva och det blir därför viktigt att problematisera normkritiken. I denna undersökning gör vi en kritisk granskning av normkritisk litteratur och hur den använder sig av begrepp så som: kategorisering, normer, makt, intersektionalitet, stereotypisering och toleransperspektiv.

Antirasism Normkritik Produktion Text. Föreningen ung kraft.
Mia blomgren dokumentärer

Normkritik skolverket bältesstol ålder
pasfoto online dm
snickeri sundsvall
kristendomen abrahamitisk
södra real gymnasium
formular cssz osvc

Jämlik vård och normkritiska perspektiv på självskadebeteende

Kursplan ”Normkritisk pedagogik”. Ankom: 2020-01-21 Ärende: KS.2020.27 Handling: 598611.


Hygienisk dishwasher review
bron ipa öl

Normkritik. Redskap för rättvisa eller tvingande dogm

4.1. Normkritik och normmedvetenhet 6 4.2.