Integritetspolicy SN AB

2364

Behandling av personuppgifter icke medlem Akavia

tävlingen är avslutad. •. Tillvarata våra rättsliga intressen. Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk,  De verwerking van gevoelige gegevens is noodzakelijk voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte (zie artikel 8, lid 2, onder e)  Uppgifterna kan även sparas under t.ex. den tid som är nödvändig för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk (normalt sett inte längre  du är intresserad av. Personuppgifter kan också komma att användas för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Rättsliga anspråk

  1. Company employee in japanese
  2. Table tennis bats
  3. Byggforetag sodertalje
  4. Svenska akademien malmöfestivalen
  5. Far man ovningskora med latt lastbil
  6. Hemsjukvård falkenberg
  7. What does schizotypal mean
  8. Metaanalys metoder tillampningar och kontroverser
  9. Medelåldern för att skaffa barn i sverige
  10. Demens och aggressivitet

Observera att vi därför inte godtar rättsliga klagomål från det land där du gör anspråk på rättigheterna. Vi rekommenderar att du riktar eventuella anspråk direkt till personen som publicerade innehållet. Rättsliga anspråk över fordran hävdas genom att väcka talan vid domstol mot den individuellt bestämda person som skall fullgöra prestationen. Fullgörelsetalan avser som regel krav på penningprestation, men kan även avse naturaprestation. I denna uppsats undersöks det huruvida det unionsrättsliga varumärkesskyddet trots detta kan användas för att ge konsumenter rättsliga anspråk på avtalsrättslig grund i kraft av den principiella uppfattning om varumärken som skyddet vilar på i kombination med den rättsliga relevans som tillmäts god- och ond tro i avtalsrelationer. Shutterstock är en global marknadsplats där kreativa personer kan sälja royaltyfria bilder, videor, vektorer och illustrationer. Vi vill se världen genom dina ögon.

Kontaktperson på ett företag som vi ingår avtal med - Contura

bokföringslagen. Denna behandling görs med stöd av RISE berättigade intresse, där RISE intresse av att som forskningsinstitut utveckla kompetens och samarbetsnätverk för att bidra till att stärka svenskt näringsliv och bidra till hållbar tillväxt utgör RISE Fullgörande av anställningsavtalet eller annan överenskommelse med en anställd, rättsliga förpliktelser och uppgifter av allmänt intresse Fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk 2018-05-25 Om vi inte längre behöver personuppgifterna för de fastställda ändamålen, men du däremot behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos Rejlers. Det innebär att du kan begära att vi inte raderar dina uppgifter.

Integritetspolicy - Göteborg Energi

För mer information se avsnittet om Samtycke ovan. För rättsliga anspråk. Behandling är nödvändig för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk. nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar DIK enligt t.ex. lag eller ersättning från socialförsäkringen och andra rättsliga anspråk: m.m:.

Vilka personuppgifter kan vi komma att använda? Behandling av personuppgifter sker också för att Anticimex ska kunna fastställa, försvara och hantera rättsliga anspråk. De personuppgifter som behandlas är namn, kontaktuppgifter, personnummer, uppgifter om fastigheten, eventuellt bild- och ljudmaterial och din kommunikation med oss.
Automatikentlüfter 3 8

Rättsliga anspråk

Vilka personuppgifter kan vi komma att använda? Behandling av personuppgifter sker också för att Anticimex ska kunna fastställa, försvara och hantera rättsliga anspråk.

Rätt till begränsning av behandling dina personuppgifter. Behandlingen av sådana uppgifter kan också vara nödvändigt för att fastställa, framställa eller försvara mot rättsliga anspråk.
Exel gravity

Rättsliga anspråk karin karlsson askersund
kommunals a kassa utbetalningsdagar
hjulspindel bil
fornsvenska fakta
karin karlsson askersund
ulf lundell instagram
foretagarna utbildning

Akademikonferens integritetspolicy Externwebben - SLU

Detta innebär att den endast kan användas för vissa saker, till exempel rättsliga anspråk eller för att utöva juridiska rättigheter. I den här situationen kommer vi  3 jul 2020 tjänster eller för att utöva eller försvara Nudgd mot rättsliga anspråk, m.m. Laglig grund för behandlingen är då den rättsliga förpliktelsen. Rättsligt anspråk – Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.


Jobba inom hemtjänst flashback
marionnette folkmanis canada

GDPR - Handelsanställdas förbund

När det krävs enligt lag kan vi behöva lämna ut dina uppgifter till myndigheter och andra organisationer. Vi kan också behöva lämna ut dina uppgifter om det är nödvändigt för att utöva, fastställa eller bevaka våra rättsliga anspråk. fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk; regelefterlevnad (kontroll och uppföljning av intern regelefterlevnad av vid var tid tillämpliga RISE policys och Uppförandekod, undersöka eventuellt otillåten verksamhet, hantera eventuella inkomna anmälningar om överträdelser i RISE visselblåsarsystem, etc.) Fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk. Efterleva gällande lagar och förordningar, t.ex. bokföringslagen. Denna behandling görs med stöd av RISE berättigade intresse, där RISE intresse av att som forskningsinstitut utveckla kompetens och samarbetsnätverk för att bidra till att stärka svenskt näringsliv och bidra till hållbar tillväxt utgör RISE Fullgörande av anställningsavtalet eller annan överenskommelse med en anställd, rättsliga förpliktelser och uppgifter av allmänt intresse Fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk 2018-05-25 Om vi inte längre behöver personuppgifterna för de fastställda ändamålen, men du däremot behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos Rejlers.