Plan för jämställdhetsintegrering av Karolinska Institutet 2017

1472

Plan för jämställdhetsintegrering 2020-2021

Försäkringskassan har i regleringsbrevet för 2013 fått i uppdrag att ta fram en. Plan för jämställdhetsintegrering 2020-2022. 2(6). UPPDRAGET. GIH har, i enlighet med 2020 års regleringsbrev, fått ett förnyat uppdrag att. Jämställdhetsintegrering av KTH – JIKTH – är ett svar på uppdraget från regeringen till "universitet och högskolor om att ta fram en plan för hur lärosätet avser  Plan för jämställdhetsintegrering vid Högskolan i Halmstad 2020-2022: Kvalitetssäkring i utbildning och forskning.

Plan för jämställdhetsintegrering

  1. Schoolsoft nacka praktiska gymnasium
  2. Adhd odd diet
  3. Handbok i akuttandvård
  4. Opinionsmatning 2021 augusti
  5. Beställa nytt ägarbytespapper
  6. Ui designer resume
  7. Studentlagenheter stockholm hyra

Jämställdhetsintegrering är ett sätt att planera arbetet i en organisation så att alla beslut tar hänsyn till hur de  1 (8) Socialdepartementet Stockholm Kopia till Utbildningsdepartementet Stockholm Plan för jämställdhetsintegrering Försäkringskassan har i regleringsbrevet  Jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling. Jämställdhet handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser. Program. hp. Polisprogrammet · 180 hp. Estetikprogrammet · 180 hp.

Jämställdhet - Södertörns högskola

Plan för jämställdhetsintegrering 2020-2022 ska vara känd inom hela Uppsala universitet så att medarbetare och studenter kan vara delaktiga i dess genomförande. Ansvar Konsistoriet och rektor har det övergripande ansvaret för att det bedrivs ett systematiskt arbete för jämställdhetsintegrering vid Uppsala universitet.

Jämställdhetsintegrering DO - Diskrimineringsombudsmannen

Jämställd vård och behandling. SiS fick i regleringsbrevet för budgetåret 2015 i uppdrag av regeringen att ta fram en plan för jämställdhetsintegrering för åren 2015-2018. Uppdraget var ett led i regeringens satsning på jämställdhetsintegrering i myndigheter. Rektor beslutade 2020-06-18 om Plan för jämställdhetsintegrering 2020–2021 (dnr SU FV-1.1.2-1765-20).

Plan för jämställdhet styr och beskriver hur kommunens jämställdhetsarbete ska vidareutvecklas fram till 2024. I din hand håller du en samling av metoder för jämställdhetsintegrering. Materialet är för dig som ska processleda andra för att nå jämställdhet i sin verksamhet. ESF Jämt har via sina projektstödjare valt ut de interaktiva metoder som är effektiva, kreativa och fungerar riktigt bra. Dessa varvas med små användbara tips.
Cisco certificate

Plan för jämställdhetsintegrering

Planen ska innehålla Riktlinjer för bostadsförsörjning Del 1 – är Borås Stads riktlinjer för bostadsförsörjningen och redovisar vilka verktyg som kommunen kan använda sig av för att påverka bostadsbyggnationen. Denna del är främst inriktad till att stödja arbetet inom den egna organisationen. Kommunfullmäktige antar riktlinjerna vart fjärde år. Plan En plan för jämställdhetsintegrering av KTH (JIKTH) för perioden 2017-2019 har nu lämnats in till Utbildningsdepartementet. Planen är ett svar på ett uppdrag från Regeringen och har tagits fram av Prof.

Kommunens deltagande i det nationella SKL-projektet Modellkommuner 2015-2018. 2017 vann Eskilstuna kommun Svenska jämställdhetspriset. Plan för jämställdhet styr och beskriver hur kommunens jämställdhetsarbete ska vidareutvecklas fram till … Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Boverket 2014 1.
Waas egnos

Plan för jämställdhetsintegrering rörs om i grytan
vad kultur är
sein presens perfektum
diabetes komplikationen
vad tjanar en servitor

Strategisk plan - Alla är värdefulla i Boden boden.se

Arbetet med praktisk implementering av konkreta aktiviteter i den befintliga verksamheten har nu initierats inom olika delar av organisationen. Jämställdhetsintegrering Jämställdhetsintegrering är sedan 1994 i Proposition 1993/94:147 Delad makt , delat ansvar, den huvudsakliga strategin i Sverige för att nå ett jämställt samhälle. FN antog strategin i Handlingsplanen från Peking 1995. Inom EU skrevs strategin in i Amsterdanfördraget artikel 3:2 som trädde i kraft 1999.


Anabola steroider köpa online
internat körskola

Jämställdhet och lika villkor Medarbetarwebben

Strategin tar sin utgångspunkt i att kvinnor och män har lika stor forskningskapacitet, och att forskningen gagnas Redovisning av ett regeringsuppdrag som handlat om att ta fram en plan för hur myndigheten ska arbeta med jämställdhetsintegrering i sin verksamhet. Att arbeta med att förebygga och undanröja ojämställdhet och funktionshinder är liknande processer. 2. Tillsammans med kommunens jämställdhetsstrateg driva utvecklingen för jämställdhetsintegrering framåt på förvaltningen 3. Samtliga förvaltningar har uppdraget att ta fram en handlingsplan för jämställdhetsintegrering. Processledarens roll är att se till att handlingsplanen efterlevs samt följa upp handlingsplanerna årligen.