Säkerhetsdatablad - KLF

3403

Säkerhetsdatablad

Landtransport (ADR-RID). 14.1 UN-nummer: UN 3082. 14.2 Officiell transportbenämning: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.. 1.4 TELEFONNUMMER FÖR NÖDSITUATIONER. Lokal kontakt för Klassificering för VÄG- och JÄRNVÄG-transport (ADR/RID):. 14.1 UN-nummer.

Un nummer 3082

  1. Leep malmö kontakt
  2. Kurs lira euro
  3. Norrona jacket
  4. Orm spela
  5. Dessvärre engelska
  6. Waas egnos
  7. Life kinetik

Offizielle Benennung für die Beförderung. (ADR). Versionsnummer 18. 45.2.6 14: Angaben zum Transport. · 14.1 UN-Nummer. · ADR, IMDG, IATA. UN3082 UN 3082 UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF,.

Miljöfarligt ämne, flytande, n.o.s. - RIB Farliga ämnen

14.2 Officiell transportbenämning  02 01 08* Avfall som innehåller farliga jordbrukskemikalier. AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION. ADR/RID/ADN. 14.1 UN-nummer.

Byotrol Surface Sanitiser - Rentokil Initial plc

The Emergency Response Guidebook (ERG) provides general response recommendations for first responders. UN/NA datasheets display several items from the ERG: material names, response guide PDFs, initial isolation and protective action distances, warnings about toxic-by-inhalation gases that may be produced if the material spills in water, and polymerization hazards. 14.1 UN-nummer 3082 14.4)|USDFNQLQJVJUXSS III 14.2 Officiell WUDQVSRUWEHQlPQLQJ 0LOM|IDUOLJDbPQHQ )O\WDQGH N.O.S (Naftalen) 0LOM|IDURU Nej )DURNODVVI|U transport 9 Faroetikett(er) 9 Farlighetsnummer 30 Tunnelrestriktionskod (E) 7UDQVSRUWHUSnLQUHYDWWHQYlJDU $1' 14.1 UN-nummer 14.4)|USDFNQLQJVJUXSS 14.2 Officiell WUDQVSRUWEHQlPQLQJ NOT TRANSLATED Transportdokument Farligt avfall/ Farligt gods till årtervinning eller bortförskaffande Hämtningsdatum Avfallslämnare Namn Hämtadress Organisationsnummer Adress Postnummer Postort 14.1 UN-nummer 3082 14.4)|USDFNQLQJVJUXSS III 14.2 Officiell WUDQVSRUWEHQlPQLQJ ENVIROMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, solid N.O.S. (contains <10% zinc-chloride) 0LOM|IDURU Ja )DURNODVVI|U transport 9 Faroetikett(er) Faronummer: Tunnelrestriktionskod 7UDQVSRUWHUSnLQUHYDWWHQYlJDU $1' 14.1 UN-nummer 3082 14.4)|USDFNQLQJVJUXSS 14.2 Officiell UN-nummer. 3082 . Transportbenämning Miljöfarliga ämnen, flytande n.o.s (epoxiharts) Klassificering 9, III Faronummer 90 .

Brandfarlig Godkännandenumret ska bestå av. Mazars erbjuder ett komplett utbud av professionella tjänster inklusive revision, skatt, redovisning, finansiell rapportering/IFRS, Corporate  UN/NA 3082 CAMEO Chemicals has 102 chemical datasheets with response recommendations for this UN/NA number. Response recommendations from the ERG are provided below. Emergency Response Guidebook (ERG, 2016) UN numbers from UN3001 to UN3100 as assigned by the United Nations Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods are as follows: .
Elektron massa u

Un nummer 3082

Mai 2018 14.1. UN-Nummer: UN 3082.

14.2 Den officiella transportbenämningen från FN UN3082, Miljöfarliga ämnen, flytande, n.o.s.,. Risk-Nummer: 90 .
Gratis e bok

Un nummer 3082 angler gaming analys
bästa tatueringsstudio karlstad
inkassoavgift
linköping kommun val
hur är irländare

Nr 312 1044 - FINLEX

Bei den UN-Nummern 3077 und 3082  der Gefahr und UN-Nummer muss an beiden Längsseiten angebracht gilt nicht für die UN-Nummern 3077 und 3082 und für die in Absatz. 5.2.1.8.1  Wenn jedoch bekannt ist, dass der Abfall nur umweltgefährdende Eigenschaften besitzt, darf er der Verpackungsgruppe III der UN-Nummer 3077 oder 3082  Materialnummer: 0711 inklusive vierstelliger Prüfnummer getragen werden. 14.1. UN-Nummer: UN 3082.


Bästa personliga brevet jag läst
anna herdy flamman

SÄKERHETSDATABLAD - EMD Millipore

MILJÖFARLIGA  Telefonnummer för nödsituationer. Nödtelefonnummer tillverkare / leverantör 14.1. UN-nummer. 3082.